Genel

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinede belirtildiği üzere, Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için ilgili  belgelerle  Hazine Müsteşarlığa Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. 875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre irtibat bürosu açmak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Şirketlerin yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olması ve kurulan tüzel kişiliğin […]

4/12/1972 tarihinde Paris’te düzenlenen ve Türkiye tarafından 2/12/1976 tarihinde imzalanmıştır.      Türkiye’nin bazı ülkelerle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmadığından Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yürürlüktedir. İlgili ülkede  Sağlık yardımlarının yapılmasına ilişkin uygulama için bu ülkelerle ikili bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi  gerektirmektedir. Her geçici görevlendirme, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında değerlendirilemez. Bunun için bazı şartların varlığı gereklidir. Bunlar; […]

SGK Çocuk Zammı (Yardımı): Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde mesleki […]

Aile Zammı (Yardımı): Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin % 10′u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların […]